Wat Is Fair Trade

Als Wereldwinkel werken wij volgens de 10 principes van fair trade. De regels daartoe zijn opgesteld door de World Fair Trade Organization en behelzen de volgende punten:

  • Kansen voor achtergestelde producenten
  • Transparantie en verantwoordelijkheid
  • Eerlijke handelsvoorwaarden
  • Eerlijke prijzen
  • Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
  • Geen discriminatie, gender gelijkheid en vrijheid van vereniging
  • Goede werkomstandigheden
  • Productiegroei
  • Promotie van “fair trade”
  • Respect voor het milieu

Sleutel tot ontwikkeling

Als Wereldwinkel willen wij door eerlijke handel de armoede helpen bestrijden. Dit doen wij door producten te verkopen waarvan we weten waar deze vandaan komen en onder welke omstandigheden ze worden gemaakt en door respectvol zaken te doen met kleinschalige ondernemers uit Azië, Afrika en Latijns Amerika.

Op deze manier willen we bereiken dat ondernemers uit niet westerse landen beter toegang krijgen tot de westerse markt. Eerlijke handel betekent dat we kiezen voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten en we streven ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren.