Over ons

Geschiedenis wereldwinkel Schiedam

November 1969 werd in een ruimte in het Proveniershuis de wereldwinkel Schiedam gestart. Het was een kleinschalig gebeuren, verkocht werden rietsuiker, koffie en wat kunstnijverheid. Na enige tijd in het kerkelijk bureau van de Grote Kerk te hebben gezeten volgde de huidige plaats op de Lange Achterweg waar we nu al weer 40 jaar gevestigd zijn. Sinds 2015 zijn we aangesloten bij de Stichting Wereldwinkels Nederland, ook hebben wij de ANBI status.

Organisatie

De Wereldwinkel Schiedam is een vereniging met leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden. Alles bij elkaar bestaan we uit een groep van ongeveer 35 vrijwilligers. Het bestuur vergadert om de 6-7 weken, 2x per jaar vergaderen de coördinatoren en 2x per jaar is er een algemene ledenvergadering.

Doelstelling

De Wereldwinkel werkt volgens de 10 principes van Fairtrade de regels daartoe zijn opgesteld door de World Fair Trade Organization en behelzen de volgende punten:

1 Kansen voor achtergestelde producenten.

2 Transparantie en verantwoordelijkheid.

3 Eerlijke handelsvoorwaarden.

4 Eerlijke prijzen.

5 Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid.

6 Geen discriminatie, gender gelijkheid en vrijheid van vereniging.

7 Goede werkomstandigheden.

8 Productiegroei.

9 Promotie van “fair trade”.

10 Respect voor het milieu.

Fair trade als sleutel tot ontwikkeling.

Wereldwinkels willen door eerlijke handel armoede bestrijden. Dit doen zij door producten te verkopen waarvan ze weten waar deze vandaan komen, bekend is onder welke omstandigheden ze worden gemaakt en door respectvol zaken te doen met de kleinschalige ondernemers uit Azië, Afrika en Latijns Amerika. Op deze manier willen ze bereiken dat ondernemers uit niet westerse landen beter toegang krijgen tot de Westerse markt. Eerlijke handel kiest daarbij voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten en streeft ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren.